Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 
 
 

 dňa 2. mája 2017 v čase od 07:00 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. E. Rótha

 
žiarovka  č. d. 1, 3-45
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  dňa 2. mája 2017 v čase od 07:00 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mikulíková

 
žiarovka  č. d. 1 - 19
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

dňa 2. mája 2017 v čase od 07:00 - 17:00 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Pionierov

 
žiarovka  č. d. 5, 7
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

dňa 2. mája 2017 v čase od 07:00 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šípková

 
žiarovka  č. d. 1 - 40, 42, 44, 47
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
  

v dňoch 3. 10. a 11. mája 2017 v čase od 07:10 - 17:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mikulíková

 
žiarovka   celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  v dňoch 4. 5. 16. a 17. mája 2017 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Dobšinského

 
žiarovka  č. d. 1 - 40
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

  v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava

 
žiarovka  stará stanica ŽSR
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
   

v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava

 
žiarovka  záhradky pri alreáli technických služieb
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 
v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá
 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Pod Kalváriou

 
žiarovka  č. d. celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 
 

v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska

 
žiarovka  č. d. 411, 415, 463, 477, 1008, 1019, 1025, 1206, 3814, 3845, 3904, 3916, 3933, 5681/10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka  č. d. 13, 15, 906
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
 

  v dňoch 9. a 10. mája 2017 v čase od 06:40 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava

 
žiarovka  záhradkárska lokalita Betliarska
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nzkeho napätia.

 
 

  v dňoch 11. a 12. mája 2017 v čase od 06:30 - 18:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  celá mestská časť
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 
   
 

 © Mesto Rožňava, 4. 11.  2016  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 17.05.2017 10:33 hod.