Mesto Rožňava


 

OZNAM
 
 
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje zákonným zástupcom
 
detí, že prevádzka v MŠ počas jesenných prázdnin bude od 31.10.2018 do 02.11.2018 prerušená.
 
Prevádzka vo všetkých materských školách bude pokračovať dňa 05.11.2018.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 22.10.2018 12:36 hod.