Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Poradovníky - byty

 
M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2018
(PDF, 90 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 28.2.2018
(PDF, 92 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2018
(PDF, 89 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2018
(PDF, 84 kB)
       
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov Rok 2017
(PDF, 562 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov Rok 2016
(PDF, 578 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov Rok 2015
(PDF, 366 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov  Rok 2014
(PDF, 543 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2018 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava