Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.02. 2018
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
1. poschodie /zasadačka  / - výmera  64,98 m2      
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
Garáž - výmera 22,68 m² + sklad – 15,48 m²           
 
II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva využitie len na zdravotnícke účely
 
 
III. Budova DDaM - Ul. Akademika Hronca 9
I. poschodie / kancelária / - výmera  24,00 m²
 
 
IV. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
prízemie , obchodné presklené priestory - výmera 38,50 m²
prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/ - výmera 27,50 m²
prízemie, miestn. č. 16, kancelária, - výmera 31,30 m² 
2.poschodie - miestn. č. 212 / kancelária / - výmera 33,30 m²
2.poschodie - miestn. č. 211 / kancelária / - výmera 17,40 m²
obchodné priestory /bývalý MIKO ŠPORT / - výmera 159,05 m²
+ prislúchajúce soc. zariadenie - výmera 4,10 m²
 
 
V. TRHOVISKO
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory - výmera 8,46 m2
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 2. 2018 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava
                                                                      
Publikované: 6.02.2018 14:14 hod.