Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.06. 2018
 
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
1. poschodie /zasadačka  / - výmera  64,98 m2      
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
2.poschodie / kancelária / -  výmera 16,41 m²
Garáž - výmera 22,68 m² + sklad – 15,48 m²           
 
II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2 -
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva využitie len na zdravotnícke účely
 
Budova DDaM - Ul. Akademika Hronca 9
I. poschodie / kancelária /-výmera24,00 m²
 
IV. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
- prízemie , obchodné presklené priestory výmera 38,50 m²
- prízemie, obch.priestory, kancelária výmera 11,30m²
- prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/ výmera 27,50 m²
- prízemie, miestn. č. 16/B, kancelária, výmera 14,78 m² 
- 2.poschodie - miestn. č. 211 / kancelária / výmera 17,40 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 /A kancelária / výmera 16,28 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 /B kancelária / výmera 17,11 m²
- obchodné priestory /bývalý MIKO ŠPORT / výmera 159,05 m²
  + prislúchajúce soc. zariadenie výmera 4,10 m²
 
V. TRHOVISKO
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory výmera  8,46 m2
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 12. 6. 2018 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 12.06.2018 11:01 hod.