Participatívny rozpočet Rožňava - 2018
 
POZVÁNKA
 
Mesto Rožňava a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave v spolupráci s 
OZ „Otvor dvor“ Vás pozývajú na pokračovanie 1. diskusného  fóra.

 

KEDY? 14.02.2018 o 17,00 hod.

KDE?  Spoločenská sála Mestského úradu, Šafárikova 29, Rožňava

Na prvom stretnutí sme občanov oboznámili s cieľom participatívneho rozpočtu, harmonogramom plnenia jednotlivých etáp rozpočtu,  boli im predstavení členovia výkonného výboru, boli oboznámení s návrhom kritérií na hodnotenie projektov, dostali informáciu, kde je možné na stránke mesta získať všetky podklady k participatívnemu rozpočtu. Na druhom stretnutí budeme pokračovať s nasledovným programom:

  1. Voľba členov do výkonného výboru z radov občanov
  2. Schválenie kritérií na hodnotenie projektov
  3. Návrh tém na rok 2019
  4. Prezentácia investičných zámerov mesta
  5. Návrhy  občianskych projektov - diskusia

Viac informácií nájdete na www.roznava.sk

Vaše podnety nám zasielajte na dionyz.kemeny@roznava.sk, klara.leskovjanska@roznava.sk

Príďte a rozhodnite o ďalšom rozvoji nášho mesta.

Koordinátor projektu: Mgr. Dionýz Kemény

 


© Mesto Rožňava, 8. 2. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.02.2018 12:52 hod.