Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy
Banícke múzeum v Rožňave
Mesto Rožňava
 
Vás pozývajú na podujatia
 
ROKA KÁLMÁNA TICHYHO
 
 
1.marec – 7. jún 2018 Cyklus prednášok o živote a diele Kálmána Tichyho
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.
Prednášky začínajú o 16.00 hod.
 
1.august 2018 Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Kálmánovi Tichymu
Budova riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova ul. č. 31.
 
13. september 2018  Otvorenie výstavy  „Život a dielo Kálmána Tichyho“
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie Baníkov 25.
Výstava bude otvorená do 22. novembra 2018
 
24. október 2018 Medzinárodná konferencia o živote a diele Kálmána Tichyho
Kongresová sála, II. poschodie radnice, Námestie baníkov 32.
 
24. október 2018 Pietna spomienka a kladenie vencov k  hrobu rodiny Tichyovcov
Mestský cintorín v Rožňave.
 
 
 
 
 
Rozsnyó Testvérvárosaiért Polgári Társulás
Rozsnyói Bányászati Múzeum
Rozsnyói Önkormányzat
 
tisztelettel meghívja
 
A TICHY KÁLMÁN EMLÉKÉV
 
rendezvényeire

 

2018. március 1 – június 7.   Tichy Kálmán élete és munkássága,  előadás-sorozat
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
Előadások 16.00 ó. kezdődnek.
 
2018. augusztus 1. Tichy Kálmán emléktáblájának ünnepélyes leleplezése
Bányászati Múzeum igazgatóságának épülete, Šafárik u. 31
 
2018. szeptember 13. Tichy Kálmán élete és munkássága  -  kiállítás megnyitó
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
 
2018. október 24. Tichy Kálmán élete és munkássága  - nemzetközi konferencia
Városháza kongresszusi terme, 2. emelet,  Bányászok tere 32
 
2018. október 24. Kegyeleti megemlékezés és koszorúzás a Tichy család sírjánál
Városi köztemető

 


© Mesto Rožňava, 23. 2.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 
Publikované: 23.02.2018 13:29 hod.