3. odborné vzdelávanie pedagógov a zástupcov školských, kultúrno-vzdelávacích a sociálnych inštitúcií
 
Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri
 
Plstenie a splsťovanie
 
Dňa 30. októbra 2017 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konal, v spolupráci s Mestom Rožňava, tretí odborno-vzdelávací seminár zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie.
 
Účastníci seminára absolvovali, v súlade so zámermi nášho projektu Živé múzeum VI., kompletný odborno-vzdelávací program. Všetci si z podujatia odniesli, rovnako ako aj predošlé skupiny, metodickú príručku o plstení, ktorú vydalo Banícke múzeum v Rožňave.
 
Metodická príručka obsahuje základné informácie o histórii plsti, o použitých materiáloch, technikách a nástrojoch potrebných k plsteniu Publikácia slúži ako pomocný materiál pri jednotlivých pracovných postupoch. Nájdeme v nej najdôležitejšie pokyny, ktoré je pri práci s ovčou vlnou nevyhnutné dodržať.
 
Našim tretím seminárom sme úspešne ukončili odborné vzdelanie dospelých. Dúfame, že účastníci nadobudnuté poznatky využijú a zúročia aj v rámci svojej ďalšej pracovnej činnosti.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
Gabriella Badin
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 8.11.2017 09:45 hod.