Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2017

 

pdf icon Plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2017
(PDF, 1,6 MB)
 

© Mesto Rožňava, 12. 9.  2017 Ing. Klára Leskovjanská Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.09.2017 13:23 hod.