Mesto Rožňava získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: ,, Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave“ z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 403 689,92 EUR, pričom na celkových oprávnených výdavkoch sa bude mesto podieľať spolufinancovaním vo výške 21.250,- EUR. V časti sídliska Družba bola doteraz  úplná absencia možností trávenia voľnočasových aktivít pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Mesto má preto záujem zmeniť kvalitu života obyvateľov sídliska. Schválením tohto projektu budú vybudované spevnené plochy, lavičky, altánok, vyvýšené záhony, outdoorové fitness prvky, vrátane pieskoviska, urobia sa terénne úpravy a doplní sa zeleň. Úpravou tohto nevyužitého priestranstva sa vytvorí oáza zelene pre obyvateľov mesta, ktoré bude miestom stretávania sa, spoznávania sa a oddychu nielen detí, ale aj všetkých návštevníkov sídliska.

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 5. 2018 Ing. Jarmila Jánošíková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 3.05.2018 09:59 hod.