Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

12. 10. 2017 o 08.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku -  priamy predaj  pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
  Záver  

 

Ing. Juraj Balázs
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 10. 2017, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 4.10.2017 15:03 hod.