Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 8. 6. 2018

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


12. 6. 2018 o 14.00 hod.

Zasadačka II. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 

 

  1. Otvorenie
  2. Plnenie uznesení
  3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 – Ing. Klára Leskovjanská
  4. Záverečný účet mesta za rok 2017 – Ing. Klára Leskovjanská
  5. Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava – Mgr. Juraj Halyák
  6. Poslanecký návrh: „Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev“ – Ing. Karol Kováč, poslanec MZ
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Roman Ocelník,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2018, Ing. Jarmila Jánošíková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.06.2018 11:37 hod.