K o m i s i a  sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave


V Rožňave, dňa 16.11.2017

 

OZNÁMENIE

 

 


o zasadnutí "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

 

20. 11. 2017 (pondelok) o 16:00 hod.

 v zasadačke  MsÚ na II. poschodí

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
 
1.
Sťažnosť na porušovanie domového poriadku Okružná 34  
Mgr. Ľudmila Černická
 
Záver
 

 

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 11. 2017, Mgr. Ľudmila Černická, tajomníčka komisie Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 16.11.2017 14:20 hod.