Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 3. 2019 o 10:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
 
Program
 1.
 
Otvorenie
2.
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
 3.
 
Materiály do MZ
 
 
1.
Majetkové
  2.

Legislatívne

  3.

Iné

4.
 
 
Aktivity komisie
 
 
1.
Územný plán a kvalita výstavby
 
 
2.
Životné prostredie
 
 
3.
Zeleň a komunikácie
 
 
4.
Odpadové hospodárstvo
5.
 
 
Informácie zo Stavebného úradu
6.  
Podnety
7.  
Rôzne
8.
 
Záver
 
 
pdf icon Podrobný zoznam prejednávaných materiálov
(PDF, 161 kB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2019, JUDr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.03.2019 12:53 hod.