Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave“

 

14. 12. 2017  o 14:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

FA Dovaj Rožňava – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rožňava – položka rezerva

Mgr. Árpád Laco
2. Rôzne  
 
Záver
 

 

Mgr. Árpád Laco, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 12. 2017, Erika Švedová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 13.12.2017 16:13 hod.