Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 8. 11. 2017

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


14. 11. 2017 o 14.00 hod.

Zasadačka II. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

  1. Otvorenie
  2. Plnenie uznesení
  3. Návrh zásad participatívneho rozpočtu – Ing. Klára Leskovjanská
  4. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 - 1. čítanie - Ing. Klára Leskovjanská
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

 

 

 
 
 
 Roman Ocelník,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 10. 11. 2017, Ing. Jarmila Jánošíková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.11.2017 08:34 hod.