OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
 
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava so sídlom v Rožňave, Šafárikova č. 29, vyhlasuje
 
 
výberové konanie
 
 
na obsadenie pracovného miesta:
  • redaktor/ka – moderátor/ka Magazínu v maďarskom jazyku
  • dodávateľ kompletne spracovaného Magazínu v maďarsklom jazyku
 
 
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
  • ovládanie spisovného maďarského jazyka v ústnej a písomnej podobe
 
 
Ďalšie požiadavky:
  • prax v médiách vítaná
 
Uchádzači zašlú písomné žiadosti na adresu: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava alebo osobne odovzdajú na vrátnici Mestského úradu, prípadne v priestoroch Mestského televízneho štúdia. (budova Mestského úradu, 4. poschodie)
 
 
Kontaktný mail: rvtv@rvtv.sk

 


© Mesto Rožňava, 22. 9.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 22.09.2017 15:03 hod.