Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu

učiteľka MŠ

 

Požiadavky:                                                 

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z. a v súlade so zákonom č.317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov
  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy,
  • bezúhonnosť

                                   

Miesto výkonu práce:  Materská škola, Ul. pionierov,  Rožňava

Pracovný pomer:  doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Priama vyučovacia činnosť: 28 hod. týždenne

Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od príslušného vzdelania a započítanej praxe od  556,50 €

Predpokladaný nástup:  01.01.2019

Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  1. overený doklad o vzdelaní
  2. stručný profesijný životopis /uviesť tel. kontakt /
  3. potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 ods.2 zákona 317/2009 Z.z.
  4. Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Termín doručenia žiadostí:  do 06.12.2018.

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 

V Rožňave  14.11.2018

 

 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 11. 2018 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.11.2018 10:16 hod.