Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
samostatný odborný referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu
 
 
Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Rožňava
 
Predpokladaný termín nástupu: 15.4.2018
 
Pracovný pomer:  doba určitá – zastupovanie počas PNS, neskôr MD a RD
 
Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 23.3.2018
 
 
Podmienky:
 • vzdelanie: SŠ, VŠ
 • bezúhonnosť
 • príjemné vystupovanie na verejnosti
 • komunikatívnosť a základy rečníckeho prejavu
 • samostatnosť
 • tvorivosť
 • dobré organizačné schopnosti
 • flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • výborná znalosť slovenského jazyka
 • aktívna znalosť ďalšieho cudzieho jazyka
 • znalosť spisovnej formy jazyka, gramatiky, štylistiky a žurnalistických žánrov
 • dôslednosť, precíznosť
 • základy pre prácu s fotoaparátom /digitálny, zrkadlovka/
 • práca s počítačom: Word, Excel, Internet Explorer
 
Výhodou je:
 • prax v oblasti kultúry
 • znalosť maďarského jazyka
 
   
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • doklady o vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície referenta
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.
 • prezentácia – scenár ľubovoľnej kultúrnej akcie organizovanej mestom
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom
 
 
V Rožňave 8.3.2018
 
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 3. 2018, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy,  Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 13.03.2018 14:32 hod.