Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, Rožňava

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
pozorovateľ kamerového systému
 
 
 
Podmienky:
  • občan so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 40 % alebo
  • občan so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %
 
Miesto výkonu práce: Mestská polícia Rožňava
Počet voľných pracovných miest: 2
Pracovný pomer: doba určitá do 31.12.2019                                
Predpokladaný nástup: 1.2.2019
Pracovný úväzok: 100 %
Predpokladaný plat: 520,00 €
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  • stručný profesijný životopis
  • doklad o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % vydaný sociálnou poisťovňou alebo doklad o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % vydaný sociálnou poisťovňou
  • potvrdenie o zdravotnom stave /schopnosť vykonávať prácu  - pozorovateľ kamerového systému
  • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
Termín doručenia žiadostí: do 11.1.2019
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom
 
 
 
 
V Rožňave 17.12.2018
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 12. 2018 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.12.2018 14:45 hod.