Základná škola Ulica pionierov 1


 
Informácia o voľnom pracovnom mieste na základe § 11a odst.1 zákona  NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým   sa  mení a dopĺňa zákon č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 01.09.2017 do 31.8.2018

 

Pozícia: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete anglický jazyk

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola
Adresa
Ulica pionierov 1
048 01 Rožňava
Kontakt
058/7345278, 0918 348 975
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
v predmete  anglický jazyk
Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa
pedagogický smer s aprobáciou anglický jazyk
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť
  • životopis
  • motivačný list
  • súhlas na použitie  osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • zdravotná a duševná spôsobilosť
  • (potvrdenie od lekára)
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti
miesto je obsadzované na dobu určitú – od 01.09.2017 do 31.8.2018
(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)
 
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť  osobne  najneskôr do 31.05.2017 na riaditeľstvo školy.

© Mesto Rožňava, 16. 5.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 16.05.2017 13:26 hod.