Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
 
Účtovník

 

Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava

Pravdepodobný termín nástupu: 1.11.2017

Pracovný pomer: doba určitá - počas zastupovania materskej dovolenky s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín doručenia prihlášky na MsÚ: do 13.10.2017

 

Podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomické zameranie

 

Iné požiadavky:

 • odborná prax:  5 rokov na pozícií finančný účtovník
 • znalosť podvojného  účtovníctva
 • znalosť právnych predpisov v oblasti účtovníctva
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,  
 • dobré organizačné schopnosti
 • počítačové znalosti:
  • Microsoft Word – pokročilý
  • Microsoft Excel – pokročilá
  • Internet /e-mail, www/ - pokročilý
 • prax vo verejnej správe vítaná

 

Prihlášky musia obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt, mailová adresa
 • stručný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.
 • potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní preukazujúce splnenie podmienky vykonanej praxe
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu - účtovník

 

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 

 

 

V Rožňave 28.9.2017

                                                                                 
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 4. 10. 2017, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy,  Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 4.10.2017 15:20 hod.