Základná škola Zlatá 2 Rožňava


 

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Informácia  o  dvoch voľných  pracovných  miestach na základe § 11a odst.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým   sa  mení  a  dopĺňa  zákon   č. 317/2009  Z. z.  o  pedagogických  zamestnancoch  a odborných zamestnancoch.

 

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.8.2018

 

Pozícia: učiteľ primárneho vzdelávania

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola Zlatá 2 Rožňava
Adresa
Zlatá 2
048 01 Rožňava
Kontakt
058/7883000, 0904209999
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov
Pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady
Pedagogické, min. úplné stredoškolské s pedagogickým zameraním
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť
  • životopis
  • motivačný list
  • súhlas na použitie  osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až po vyzvaní)
  • zdravotná a duševná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti
miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.1.2018 do 31.8.2018(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)
 
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť  osobne  najneskôr do 28.12.2017 na riaditeľstvo školy. 
 

© Mesto Rožňava, 20.12.2017,  Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.12.2017 11:23 hod.