Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Ostatné

 
Koncepcia opráv chodníkov - 2018
           
(PDF, 379 kB)
                                                                       
           
Pozvánka na 1. diskusné fórum
 
(PDF, 83 kB)
 
     
           
Pozvánka na pokračovanie 1. diskusného fóra
           
(PDF, 91 kB)
       
           
           
Pozvánka na 2. diskusné fórum
           
(PDF, 92 kB)
       
           
Kandidáti na prezidenta slovenskej republiky
           
(PDF, 361 kB)
       
           
Predchadzanie vzniku odpadov
           
(PDF)
       
           
Kompostovanie
           
(PDF)
       
           
Komunitne kompostovanie
           
(PDF)
       
           
Využitie bioodpadu
           
(PDF)
       
           
Neplytvajte potravinami
           
(PDF)
       
 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava