Vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sa dňa 22. 3. 2018 uskutočnila za prítomnosti podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Tibora Csengera  vernisáž výstavy Rožňavské cechy.
 
Rožňava, známa predovšetkým ako banícke mesto, patrila už v 17. storočí medzi najvýznamnejšie remeselnícke strediská v Uhorsku. V meste pulzoval čulý remeselnícky život s početnými cechmi.
 
Výstava prostredníctvom zaujímavého, mimoriadne vzácneho cechového materiálu, prezentuje niekdajší bohatý cechový život v Rožňave. Vystavené insígnie rožňavských cechov  - zvolávacie tabuľky, pečatidlá, truhlice, vývesný štít, cechové nádoby i písomný materiál sú evidované v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.
 
Putovná výstava Rožňavské cechy má v Nových Zámkoch ôsmu reprízu a koncom mája poputuje do Košíc.
 
 
 
Sylvia Holečková, kurátorka
Banícke múzeum v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 3.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 27.03.2018 14:33 hod.