Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí – je čas. Čas, ktorý neúprosne odkrajuje kúsky životného elánu, mladosti či pohyblivosti. Avšak času môže človek ďakovať za svoje znalosti, dávanú či získanú lásku a múdrosť, ktorú postupne odovzdávajú mladšej generácii. Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale v jeho charaktere a vo výsledkoch práce. Šťastie človeka nespočíva iba v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť času nie je v tom, koľko toho človek vie, ale v tom, ako vie svoju múdrosť odovzdávať iným.

Dňa 28.11.2017 Denné centrum pripravilo v spolupráci s mestom Rožňava pri príležitosti osláv životných jubileí malé posedenie s kultúrnym programom. Vo svojom  príhovore zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény vzdal úctu a poďakovanie nielen jubilantom, ale všetkým prítomným, pretože si my mladší vážime  ich múdrosť a cenné rady a s úctou sa skláňame pred ich šedinami. Poprial im pevné zdravie a ešte veľa spokojných a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Jubilanti centra v 2. polroku 2017:

Katarína Baraxová, Drahoslava Csobádiová, Božena Gašparecová, Mária Spišáková, Ing. Andrej Lukáč, Rudolf Tamaškovič, Oľga Benediktyová, Barbora Čobádyová, Klára Gecsová, Mária Kóosová, Katarína Szöllöšová, Eva Bodnárová, Etela Gundová, Margita Kilíková, Valéria Labanczová, Ing. Ján Oravec, Anastazia Pál-Balázsová, Ondrej Szöllös, Mária Halková, Martin Kolárik, Jarmila Szabová.

 


© Mesto Rožňava, 6. 12. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 6.12.2017 13:20 hod.