Jeseň. Nie je len ročné obdobie, ale aj obdobie života človeka. Príroda obdarúva a poteší zrak svojou paletou farieb a úrodou. I v ľudskom živote je to tak – skôr narodení rozdávajú mladším svoju úrodu – predovšetkým sú to bohaté skúsenosti, múdrosť, či získané rady do života. A v tom spočíva zmysel ľudského života. I keď si v októbri pripomíname Mesiac úcty k starším, na našich skôr narodených by sme mali myslieť a pomáhať im celý rok. A  práve v tomto mesiaci vedenie mesta v spolupráci s Denným centrom a Jednotou dôchodcov v Rožňave zorganizovalo „veselicu“ pre seniorov Rožňavy, na ktorú im pripravilo okrem občerstvenia aj dobrú zábavu s kapelou BBH. V príhovoroch primátora mesta Pavla Burdigu ako i zástupcu primátora Mgr. Dionýza Keménya odzneli slová úcty i vďaky prítomným za ich celoživotnú prácu, lásku k najbližším, porozumenie a trpezlivosť k mladšej generácii. Vyzdvihli ich láskavosť a dobrotu a zaželali im ešte veľa krásnych slnečných rokov plné zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojich najbližších.

 

 

Krásni mladí ľudia

sú hračka prírody,

ale krásni starí ľudia

sú umelecké diela...

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 10. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.10.2017 13:49 hod.