Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Všetci si chránia v sebe krásne chvíľky, každý okamih radosti. Spomínajú na šťastné detstvo, krásnu mladosť ... a prišla jeseň života. Ruky oťaželi, vlasy zbeleli, kroky sa spomalili. Avšak vekom nadobudnuté múdrosti a skúsenosti odovzdávajú mladšej generácii - v tom spočíva zmysel ľudského života. Sú to naši drahí seniori, ktorí nám povedia láskavé slová a podajú pomocnú ruku. V kontakte sme s nimi stále, avšak mesiac október je venovaný práve im. Vzdávame im úctu za celoživotnú prácu, lásku, obetavosť či starostlivosť o svoje deti či vnúčatá. Dňa 10.10.2018 Subsídium v spolupráci s mestom Rožňava pripravili pre klientov zariadenia  kultúrno spoločenské posedenie. Kultúrny program bol bohatý a zábava veselá. Primátor mesta Pavol Burdiga odovzdal riaditeľke zariadenia veľký kvetinový kôš a poďakoval za vynikajúcu spoluprácu. Poprial všetkým prítomným jeseň plnú zdravia, šťastia a pokoja.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 10. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 26.10.2018 07:22 hod.