Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, nespomalí – je čas.  Je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Avšak veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale charaktere a vo výsledkoch práce. Šťastie človeka nespočíva iba v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť času nie je v tom, koľko toho človek vie, ale v tom, ako vie svoju múdrosť odovzdávať iným.  V živote človeka nastanú chvíle, keď sa zastaví a začína spomínať na chvíle šťastné, i tie menej radostné. Dobré slovo je hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie  rany, ktorým sa človek nevyhne. Niekedy stačí práve slovo, vyrieknuté potichu alebo nahlas - ale s láskou. Mesto Rožňava si svojich dôchodcov vysoko váži, s úctou a vďačnosťou hľadí na ich šediny ktoré skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Dôchodcov si primátor mesta Pavol Burdiga váži nielen v mesiaci október, ale aktívne sa zúčastňuje aj na iných rôznych kultúrnych, spoločenských i športových  aktivitách. Keďže október je ale mesiacom úcty k starším, zamestnanci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu dňa 23.10.2018 pripravili pre dôchodcov kultúrno spoločenské posedenie s bohatým kultúrnym program. Radosť svojim vystúpením urobili deti zo základných škôl a Základnej umeleckej školy v Rožňave. Čerešničkou bolo vystúpenie „Pavelčákovcov“, ktorí rozospievali a roztancovali všetkých až do večera.  Nadmieru spokojní dôchodcovia odchádzali domov s darčekom vyrobeným detičkami a ružičkou od primátora mesta.  
 
Z celého srdca želáme našim seniorom veľa zdravia, nech sú ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji a láske nech si užívajú život v kruhu svojich najbližších.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 10. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 26.10.2018 07:37 hod.