Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Odpady - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Požiadavka na zabezpečenie množstvového zberu komunálnych odpadov - podaná v súlade s platným VZN mesta Rožňava o nakladaní s KO a DSO
 
(PDF, 110 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 9 kB)
 
2. Žiadosť o zabezpečenie zbernej nádoby na komunálny odpad (žiadanka)
 
(PDF, 69 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 13 kB)
 
3. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na komunálny odpad (žiadanka)
 
(PDF, 72 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad a  oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad
 
(PDF, 330 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 21 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2018, Ing. Andrea Kissová -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP Mestský úrad v Rožňave