MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 25.01.2018 o 11:00 hod. na Ul. hornocintorínskej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca NO bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 1.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

Publikované: 26.01.2018 09:15 hod.