MESTSKÁ POLÍCIA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 31.07.2017 v čase o 09,30 hod. na Ul. strmej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa (kríženec) bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29 alebo na telefónnom čísle 159.

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 8. 8.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 8.08.2017 15:53 hod.