MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E

 

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 30.01.2017 o 11:40 hod. v Larsen bare na Námestí baníkov v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – sučky nemeckého ovčiaka bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.

 

 
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 1.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 
Publikované: 30.01.2017 12:54 hod.