MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 27.12.2017 o 20,30 hod. na Ul. Košickej na čerpacej stanici SLOVNAFT v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 28. 12.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 28.12.2017 07:06 hod.