MESTSKÁ POLÍCIA ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 21.09.2017 o 09:00 hod. na Ul. Čučmianskej dlhej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.

 

 


© Mesto Rožňava, 22. 9.  2017 Ing. Róbert Hanuštiak , Mestská polícia Rožňava

Publikované: 22.09.2017 08:37 hod.