MESTSKÁ POLÍCIA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 04.01.2018 v čase o 21,10 hod. na Ul. Krásnohorskej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29 alebo na telefónnom čísle 159.

 

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 1.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 5.01.2018 10:43 hod.