MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 18.5.2017 o 18:10 hod. na Ul. kúpeľnej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 19. 5.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 19.05.2017 07:49 hod.