MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 
O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 25.11.2017 o 08:05 hod. v zdravotnom stredisku na Ul. Janka Kráľa v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 
 

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 24. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 24.11.2017 11:12 hod.