MESTSKÁ POLÍCIA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 14.12.2017 v čase o 17,00 hod. na Ul. Šafárikovej v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa (kríženec) bez evidenčnej známky – viď. foto.


Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29 alebo na telefónnom čísle 159.

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava  


© Mesto Rožňava, 18. 12.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 18.12.2017 22:30 hod.