MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 14.10.2017 o 21:30 hod. na Ul. Edelényskej č.38 v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 16. 10.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 16.10.2017 07:35 hod.