MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 
O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 25.11.2017 o 16:00 hod. na Námestí 1.mája v Rožňave vykonala odchyt voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca bez evidenčnej známky a následne  o 16:55 hod. na Ul. jarnej pri OO PZ SR Rožňava v Rožňave vykonala odchyt ďalšieho voľne sa pohybujúceho psa  – kríženca bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytené psy boli umiestnené v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psov majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 27.11.2017 07:32 hod.