MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 
O Z N Á M E N I E
 
 
V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 07.11.2017 o 10:30 hod. v severnej časti mesta Rožňava vykonala v odchyt štyroch voľne sa pohybujúcich psov bez evidenčnej známky – viď. foto.
 
Odchytené psy boli umiestnené v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psov majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.
 

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 7. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 7.11.2017 14:41 hod.