Rožňava i keď rozlohou možno nie najväčšia, ale  je veľmi „bohatá“  na mimoriadnych ľudí v rôznych oblastiach,ktorí si zaslúžia uznanie, podporu a ocenenie. Pretože si mesto vysoko váži svojich občanov, každoročne  im za svoje mimoriadne zásluhy určitým spôsobom vyslovuje vďaku a odovzdá im ocenenia za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.

V rámci Dní mesta Rožňava a Rožňavského jarmoku 2017 primátor mesta Pavol Burdiga,  prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková a zástupca primátora Mgr. Dionýz Kemény slávnostne odovzdali ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a za dlhoročnú prácu v oblasti športu.  Na pódium sa postavili právom hrdí laureáti a svoje ocenenia prevzali na tribúne na Námestí baníkov dňa 15. septembra 2017 za účasti veľkého aplauzu športových fanúšikov ako i účastníkov jarmoku.

Prajeme im ešte veľa športových i osobných úspechov.

 

ŠPORTU ZDAR

 

Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016

– kategória mládež

 

 Gabriel Hiczér ml.

člen klubu KORYO PANTHERS Taekwondo Rožňava

za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

 


Matúš Manko

člen klubu  KORYO  PANTHERS  Taekwondo Rožňava

za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

 


Kristína Viglaská

hráčka ŽBK Rožňava

 za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

 


Orsolya Gyenesová

hráčka ŽBK Rožňava

 za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

 


Silvia Oravcová

hráčka ŽBK Rožňava

 za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

 


 Filip Vaško

hráč MFK  Rožňava

za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta  doma i v zahraničí

cenu prevzal otec oceneného p. Vaško


 

Najúspešnejší športovci mesta Rožňava za rok 2016

– kategória dospelý

 

Adrián Angyal

člen klubu Taekwondo Hakimi Rožňava  kategória seniori

 za mimoriadne  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 


 Gabriel Hiczér st.

člen klubu KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava

za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 


 Bc. Marián Halko

člen klubu  BK ŠPD – Športom proti drogám  Rožňava

za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 


Mgr. Blanka Plačková

Spartan race

 za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 


Mgr. Henrieta Farkašová

zjazdové lyžovanie

 za vrcholové športové výkony a vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

cenu prevzal otec ocenenej p. Farkaš


 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016

 – kategória mládež

 

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

kategória mládež

 za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 


 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2016

– kategória dospelý

 

MFK  Rožňava

kategória A mužstvo mužov

za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava

 


Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán

 

Mária Buzinkayová

trénerka žiačok ŽBK Rožňava

za vynikajúce  športové výsledky a úspešnú reprezentáciu  mesta  Rožňava v basketbale

 


© Mesto Rožňava, 20. 9. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.09.2017 14:34 hod.