Bratislava, 7. júla 2017 - Na chvíľku zastavte a vyskúšajte si prvú pomoc. Môže sa Vám zísť v momente, kedy to najmenej očakávate.
 
V týždni od 10. do 14. júla Slovenský Červený kríž v spolupráci s Policajným zborom SR bude preverovať úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci a odpovedať na ich otázky. Vo vlastnom záujme si vodiči môžu vyskúšať kardiopulmonálnu resuscitáciu  na figuríne, či externý defibrilátor.
 
SČK sa pripojil k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti  cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.
 
SČK pozýva verejnosť  na kurzy prvej pomoci, ktoré organizuje počas celého roka v 37 územných spolkoch SČK. Rozšírte svoje vedomosti na 8, 16 a 33 hodinových kurzoch prvej pomoci a na kurzoch použitia AED (automatický externý defibrilátor).
http://kurzy.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci_-_8_hodin
 

© Mesto Rožňava, 10. 7.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 


  Publikované: 10.07.2017 08:24 hod.