Záverečná správa o realizácií projektu
 
Názov alebo meno prijímateľa: ZO Csemadok v Rožňave
 
Názov projektu: Predstavenie „Sárdy, szerelmem “ – „Moja láska,Sárdy“
 
Termín realizácie projektu: 17. novembra 2017
 
Miesto realizácie: Rožňava
 
Charakter projektu: regionálny 
 
Popis realizácie projektu:
Predstavenie „Szerelmem Sárdy“ – „Moja láska Sárdy“ sa uskutočnilo 17. novembra 2017 v Rožňave, vo veľkej sále Csemadoku v podaní Derzsi György.
Prezentuje hlavné fázy a najkrajšie piesne slávnych Bonvivánov v 20. storočí, Jánosa  Sárdyho, prostredníctvom tajného denníka babičky. Medzitým dostaneme hlboký obraz o osude manželiek z minulého storočia a o tom, ako sa v našom rýchlom svete nepočúvame.
 
Toto predstavenie malo veľký ohlas.
 
Ďakujeme Mestu Rožňava za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sme nevedeli zorganizovať toto podujatie.
 
Význam a  prínos projektu:
 
Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru.  
 

© Mesto Rožňava, 22. 12. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.12.2017 07:17 hod.