V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu a Dňa študentov, 16. 11. 2017 o 15.30 sa v sobášnej sieni v rožňavskej radnici stretli študenti a priami účastníci „Nežnej revolúcie“. Počas moderovanej diskusie sa zaoberali tým, čo bolo pred týmito zlomovými udalosťami a aj tým, čo nastalo po nich.

Diskusie sa zúčastnili zástupcovia Rožňavského mládežníckeho parlamentu so svojím koordinátorom Mgr. Dávidom Vaškom. Mladí ľudia, ktorí sa narodili po roku 1989 so záujmom počúvali a neskôr aj kládli otázky účastníkom revolúcie aj diskutujúcim, medzi ktorými bol primátor Rožňavy Pavol Burdiga, vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu pri Mestskom úrade v Rožňave PaedDr. Janka Mičudová, riaditeľka Centra voľného času PaedDr. Erika Mihalovičová. Svoje zážitky z prelomových dní v Rožňave popísal pán Gabriel Bogdán a poslanci MZ Ing. Karol Kováč,  Bc. Ivan Kuhn MA a Mgr. Matúš Bischof, ktorý celú diskusiu viedol.

Pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi došlo k významnému zvratu, ktorý nám umožnil žiť dnes v demokraticky usporiadanom štáte. Cieľom diskusie bolo, aby sa aj mladí ľudia mohli slobodne vyjadriť, aby pochopili, že majú mnoho výhod, o ktorých ľudia za čias totality iba snívali. Na druhej strane však nesmú zabúdať na zodpovednosť, ktorá sa so získanou slobodou neodmysliteľne spája. Demokracia si žiada obyvateľov samostatne kriticky zmýšľajúcich, ktorí sa angažujú aj vo veciach verejných.

 


© Mesto Rožňava, 24. 11. 2017 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.11.2017 14:02 hod.