Milujeme Rožňavu...

alebo zábavno - edukačné predpoludnie  „Čo vieš o svojom meste?“

 

V prvý februárový deň znovu ožila história nášho malebného baníckeho mesta. Kde?

No predsa v materskej škole na Ulici Ernesta Rótha. Stretli sa tu múdre detské hlavičky  zo šiestich rožňavských materských škôl. V radostnej a priateľskej atmosfére si hravou formou a prostriedkami zážitkovej edukácie  overili nadobudnuté poznatky o svojom rodnom meste.

Deti bez ťažkostí a so záujmom plnili rôzne kognitívne a perceptuálno-motorické aktivity zamerané na historické míľniky dejín Rožňavy, jej symboly, dominanty a prírodné krásy, a to  nielen mesta, ale i blízkeho okolia.

Podujatím škôlkarov sprevádzala dvojica rozprávkových bytostí Notička a Ružička. Rožňavská Ružička spolu s deťmi pomáhala trochu popletenej Notičke splniť úlohy, ktoré jej pripravila víla. V jednotlivých úlohách boli začarované obrázky a odkazy na  výnimočné a dôležité elementy histórie Rožňavy.

V takejto netradičnej, no veselej zostave veľkí aj malí otvorili pokladnice s klenotmi dejín malého gemerského mestečka veľkého svojou históriou. A pokladov bolo v pomyselných truhliciach naozaj požehnane.

Za skvelé vedomosti boli deti odmenené sladkým občerstvením a drobnými odmenami.

 

 

 

                                                                                   Mgr. Martina Sirkovská, učiteľka
MŠ E. Rótha v Rožňave
 

© Mesto Rožňava, 8. 2.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 8.02.2017 10:41 hod.