Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava,
Námestie Baníkov 24, 048 01 Rožňava

 

Vec: Záverečná správa z projektu na dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017
           
Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta. Prostriedky sme využili na rozvoj basketbalu na území mesta Rožňava nasledovne:
  1. termín realizácie december 2017 : mikulášsky basketbalový večer
 
V mesiaci december sme pripravili pre našich hráčov v mládežníckych kategóriách, konkrétne starší žiaci, malé mikulášske prekvapenie. Podarilo sa nám usporiadať domáci zápas na sobotu 10.12.2017, teda niekoľko dní po sviatku sv. Mikuláša. Nakoľko sme v tento deň mali náročného súpera z Košíc, ktorý sa pohybuje na popredných miestach v súťažiach, chceli sme našich hráčov trochu potešiť a prejaviť im vďaku za dobre odvedenú prácu na tréningoch a zápasoch počas aktuálnej sezóny a v roku 2017. Pre každého sme si teda pripravili maličké chutné sladké prekvapenie, ktoré sme jednotlivým chalanom odovzdali tesne pred začiatkom zápasov. Z týchto sladkých darčekov sa ušlo aj pre hráčov súpera, naši chlapci preto pred zápasom odovzdali malé prekvapenie aj im. Podarilo sa nám takto upevniť si dobré vzťahy vnútri nášho hráčskeho kádru a zároveň upútať pozornosť a priazeň hráčov i klubov, s ktorými sa budeme v nasledujúcich obdobiach stretávať v majstrovských súťažných zápasoch. A možno raz, sa s nimi popasujeme aj o prvé miesto v súťaži. Bez poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Rožňava, by sme toto podujatie nemohli zorganizovať.
 
Záverečné hodnotenie tohto projektu z pohľadu klubu je pozitívne, nakoľko sme vďaka poskytnutej dotácii mohli vyjadriť týmto spôsobom malé poďakovanie našim hráčom a zároveň upevniť hráčsku základňu a vzťahy v kádri. Zároveň sme upevnili naše väzby s poprednými družstvami našej divízie na základe čoho môžeme ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu pri výchove mládeže a rozvoji basketbalu v Rožňave i na východnom Slovensku.   Touto cestou by sme sa  radi poďakovali v mene všetkých našich najmenších členov  za poskytnutie dotácie.
 
Spôsob propagácie mesta Rožňava:
Hlavným spôsobom propagácie mesta Rožňava budú výborné výsledky, ktoré náš klub dosahuje a bude dosahovať aj nasledujúcich obdobiach. Ako príklad uvediem výborný výsledok našich hráčov v kategórii starších žiakov, ktorí sa pod hlavičkou Základnej školy Zlatá prebojovali cez okresné i krajské kolo až na celoslovenský záverečný turnaj, kde obsadili krásne 7. miesto. V konkurencii rovesníkov z celej SR tak obstáli výborne. Táto forma propagácie má silný dosah, nakoľko informácie o jednotlivých súťažných zápasoch sa zverejňujú v rôznych periodikách (Korzár a iné denníky) a zároveň na mnohých informačných portáloch (SBA, Roznava24, a pod.).
 
Ďalšou formou propagácie mesta Rožňava pri našich projektoch bolo umiestnenie loga na všetkých pozvánkach, oznamoch a programoch (viď obrázková príloha). V priebehu podujatia sme logo mesta s uvedením mesta ako hlavného partnera propagovali na každom tlačovom či elektronickom materiále (viď príloha).
 
Týmito formami sme oslovili široký okruh ľudí, ktorí si budú môcť fixovať vo svojich mysliach, že mesto Rožňava podporuje mládežnícke športové kluby, zdravý životný štýl detí, mládeže a dorastu, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. Zároveň v spojení s našim názvom a postojom ŠPORTOM PROTI DROGÁM, mesto vyjadruje aj svoj postoj a filozofiu vedenia a výchovy mládeže v meste Rožňava.
 
V tejto súvislosti by sme sa radi v mene našich mladých hráčov a ich rodičov (občania mesta) poďakovali členom komisie vzdelávania, kultúry mládeže a športu, poslancom mestského zastupiteľstva i pánovi primátorovi za posúdenie našej žiadosti a poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava.
 
 
 
Výkonný výbor BK ŠPD Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 2. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 13.02.2018 13:01 hod.