V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnil metodický deň regionálnej výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave.

Výuka regionálnej výchovy sa na školách stáva čoraz väčšou prioritou a preto medzi múzeom a školami, resp. pedagógmi, rastie aj záujem o tento typ spolupráce.

Tentokrát sme pripravili pre pedagógov špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície gemerského vidieckeho života. Tieto dva segmenty sú totiž vo výchove regionálneho povedomia viac než určujúce. 

Metodický deň pozostával z teoretickej a praktickej časti, ktoré pripravila a viedla múzejná pedagogička Gabriella Badin. V teoretickej časti si účastníci metodického dňa mohli v podaní Gabriely Kolesárovej vypočuť prednášku s prezentáciou o kultovom obraze rožňavskej Metercie, ktorá popisuje detaily stredovekého baníckeho remesla a života v rožňavských baniach. Prednášku o košikárstve na Gemeri pripravil etnograf múzea Martin Kováč; v rámci nej sa pedagógovia oboznámili s históriu a súčasnosťou košikárstva.

S prednáškou o košikárstve úzko súvisela praktická časť metodického dňa. Tu si účastníci mohli pod vedením Alice Dobosovej prakticky vyskúšať pletenie z papiera. Vyrobili si svietnik a vyskúšali niekoľko foriem pletenia. Techniku potom môžu následne uplatniť na hodine regionálnej výchovy.

Metodický deň mal medzi pedagógmi dobrý ohlas. Ocenili odbornosť s praktickým zameraním, ktorá bola orientovaná na výuku malých školákov. Podujatie prispelo k užšej spolupráci medzi školou a múzeom.

 

Gabriella Badin

 

 


 © Mesto Rožňava, 13. 2.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 13.02.2018 13:29 hod.