Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Oznámenie o voľnom prac. mieste

Prac. pozícia: redaktor/ka – moderátor/ka Magazínu v maďarskom jazyku, dodávateľ kompletne spracovaného Magazínu v maďarsklom jazyku

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá