Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky

Dňa 26. mája 2017 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v časti mesta Rožňava - Šafárikova 29 bude Mestský úrad v Rožňave mimo prevádzky ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá