Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Otvorenosť samosprávy opäť potvrdilo jej umiestnenie

16. októbra 2018 si boli predstavitelia samosprávy mesta Rožňava previať už po 4-krát po sebe ocenenie Otvorená samospráva 2018. Spomedzi stovky najväčších slovenských miestnych samospráv si mesto svoju priečku udržalo, ba dokonca sa v niektorých ukazovateľoch značne zlepšilo. V roku 2016 sme dosiahli skóre 76% a v roku 2018 to bolo zlepšenie o celé 3%.Celkový celoslovenský priemer bol v roku 2018 57%.Nad tento priemer sme dosiahli hodnotenie vo všetkých 11 oblastiach., V porovnaní s rokom 2016 sme sa zlepšili v 7 oblastiach ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Technické služby mesta RV - MOS


Partnerské mestá